HØYDEVINDKRAFT

FORNYBAR ENERGI

 

KITEMILL utvikler HØYDEVINDKRAFT som utnytter potensialet i at vinden er sterkere og mer stabil 500 – 1500 meter over bakken, der vinden er sterkere og mer stabil. Høydevindkraft kan sammen med annen fornybar energi  erstatte fossil brensel som kilde til elektrisk energi.

 

 • Lavere energipris fordi:
  • 10% av materialbruk sammenlignet med konvensjonelle vindturbiner med samme kapasitet.
  • Flere fullast timer pr installert kapasitet.
  • Mer energi per areal.
 • Global energimix mot 100% fornybar
  • energiprisen blir lavere enn for fossilt brensel.  Høydevindkraft har mulighet til dette, selv uten CO2 avgifter
  • Vindkraft blir tilgjengelig og lønnsom over store områder der vindressursene ikke er tilstrekkelig for konvensjonelle vindturbiner plassert på bakken.

 

Nyheter

Bjørn K. Haugland på Fornybarkonferansen 2017.jpg

28 mars 2017 11:24

Pekte på Kitemill som fremtidsrettet teknologi

Da Innovasjon Norge skulle trekke frem eksempler på ny fremtidsrettet teknologi, pekte de på Kitemill. Det var i samarbeid med Innovasjon Norge og Greensight, at First Tuesday inviterte til en reis...

Manoj på Lista.jpg

7 mars 2017 15:04

Studenter fra Europa tar mastergrad på Kitemills teknologi

Interessen blant ingeniørstudenter for Kitemill’s teknologi er sterkt økende. I løpet av det siste året har pågangen fra studenter som vil ta sine mastergrader på Kitemill-oppgaver vært stor. Stud...

eu_flag-wallpaper-960x600.jpg

17 februar 2017 17:37

Kitemill på samling i Brussel - Vil bidra til å EUs klimamål

Kitemill deltok nylig på en EU-samling i Brussel der målgruppen var norske bedrifter som er aktuelle for å bidra til nå EUs klimamål fram til 2030. Dette målet er at 27 prosent av samlet energiprod...

1701 - Venstre og Terje Breivik på Voss.jpg

26 januar 2017 09:29

Terje Breivik orientert om Kitemills teknologi

Stortingspolitiker og nestleder i Venstre, Terje Breivik, ble orientert om Kitemills teknologi i et møte på Voss i slutten av januar 2016. Møtet var i regi av Destinasjon Voss, der flere selskaper ...

20161024_152824.jpg

10 januar 2017 08:33

Nytt norsk fly utviklet av Kitemill

Et nytt norsk fly var på vingene for første gang da Kitemill gjennomførte en vellykket test-flyging på Lista flyplass i siste kvartal 2016. Dette er det første flyet som er laget i Norge, for å ska...

Kjell Jostein Bø.png

10 januar 2017 08:10

Vellykket finansieringskampanje

Kitemill hentet inn nær 6,5 millioner kroner i den siste finansieringskampanjen. Vi er svært fornøyd med resultatet. Det har vært en lærerik og spennende prosess.

Kitemill team.jpg

Kitemill-teamet på deres avdelingskontor på Lista Fly-og næringspark oktober 2015: Fra venstre: Lode Carnel, Sindre Devik, Jo Grini, Sture Smidt, Thomas Hårklau og Christer Svenkerud. Foto: Jørn Lekve, Kitemill.

Sterkt team for fremtiden

Medarbeiderne i Kitemill er selskapets viktigste ressurs.

Til sammen har våre medarbeidere høy kompetanse og lang erfaring innen utvikling av ny, fornybar miljøenergi. De har alle ulike oppgaver og funksjoner i selskapet.

Summen av vårt arbeid driver Kitemill stadig fremover i utviklingen av ny, norsk teknologi.
 

Les mer

 

 

Er du en dyktig ingeniør?

Ledige stillinger

Vi søker etter nye medarbeidere. Les mer under kontakt.

 

Les mer

AO2A0292.jpg

Chris Forrette fra Transition Robotics, arbeider med Kitemills VTOL løsning.