Finansieringskampanje åpen til 10. april 2018 kl 14. Be om underlag via e-post til: post@kitemill.no

HØYDEVINDKRAFT

FORNYBAR ENERGI

 

KITEMILL utvikler HØYDEVINDKRAFT som utnytter potensialet i at vinden er sterkere og mer stabil 500 – 1500 meter over bakken, der vinden er sterkere og mer stabil. Høydevindkraft kan sammen med annen fornybar energi  erstatte fossil brensel som kilde til elektrisk energi.

 

 • Lavere energipris fordi:
  • 10% av materialbruk sammenlignet med konvensjonelle vindturbiner med samme kapasitet.
  • Flere fullast timer pr installert kapasitet.
  • Mer energi per areal.
 • Global energimix mot 100% fornybar
  • energiprisen blir lavere enn for fossilt brensel.  Høydevindkraft har mulighet til dette, selv uten CO2 avgifter
  • Vindkraft blir tilgjengelig og lønnsom over store områder der vindressursene ikke er tilstrekkelig for konvensjonelle vindturbiner plassert på bakken.

 

Nyheter

eu_flag-wallpaper-960x600.jpg

20 januar 2018 14:17

Nye salg sikrer kommersialisering for Kitemill med støtte fra EU-midler

SME Instrumentet er et EU-prosjekt for små og mellomstore bedrifter (Small and Medium sized Enterprises). Her kan bedrifter søke om støtte, noe Kitemill har gjort. I 2017 ble det først salget av en...

Kitemill-VTOL testing.jpg

18 september 2017 12:18

Teknologisk suksess for Kitemill med vertikal start og landing (VTOL)

Etter et omfattende testprogram gjennomførte Kitemill våren og tidlig sommer 2017 en rekke vellykkede vertikale start og landinger. Spark- kiten til 30 kilowatt-anlegget på Lista Fly og Næringspark...

20170616_105401.jpg

17 august 2017 15:28

Kitemill på Vivatech i Paris og AWE-konferansen i Freiburg

Kitemill deltok på den store energisamlingen VivaTech i Paris i midten av juni 2017. Daglig leder Thomas Hårklau og teknisk sjef Lode Carnel informerte om Kitemills teknologi, for et bredt utvalg a...

Espen-Oland.jpg

27 juni 2017 15:27

Med doktorgrad på styring av ubemannede fly

Arbeidet med å fly kitene, eller flyene, ubemannet og autonomt over lange produksjonsperioder er i ferd med å få et gjennombrudd. 1. august 2017 begynner Dr. Espen Oland som Kitemills leder for kon...

Narve Rio1_2.jpg

26 april 2017 19:48

Kitemill utvider staben med analyse og marked

Kitemill har engasjert Narve Rio som analyse og markedsmedarbeider, med særlig fokus på emerging markets internasjonalt. Rio skal se på muligheter for nye kunder og investorer i utviklingsland og i...

Bjørn K. Haugland på Fornybarkonferansen 2017.jpg

28 mars 2017 11:24

Pekte på Kitemill som fremtidsrettet teknologi

Da Innovasjon Norge skulle trekke frem eksempler på ny fremtidsrettet teknologi, pekte de på Kitemill. Det var i samarbeid med Innovasjon Norge og Greensight, at First Tuesday inviterte til en reis...

Kitemill team.jpg

Kitemill-teamet på deres avdelingskontor på Lista Fly-og næringspark oktober 2015: Fra venstre: Lode Carnel, Sindre Devik, Jo Grini, Sture Smidt, Thomas Hårklau og Christer Svenkerud. Foto: Jørn Lekve, Kitemill.

Er du en dyktig ingeniør?

Ledige stillinger

Vi søker etter nye medarbeidere. Les mer under kontakt.

 

Les mer