EU-flag lite.png

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 774974.

HØYDEVINDKRAFT

FORNYBAR ENERGI

 

KITEMILL leverer et teknologisk gjennombrudd ved å introdusere vindenergiteknologi som bruker sterkere og mer konsistent vind i høyden (500 til 1500 meter).


Vår løsning reduserer den langsiktige marginalkostnaden med 50% fordi den sparer 90% av materialene samtidig som den produserer flere fullasttimer.


Vindkraft blir viktigere med vår løsning da det geografiske markedet for lønnsom vindkraft øker betydelig

 

Nyheter

20190429_130250.jpg

29 april 2019 16:05

Helt ny vinsjdrive testes av FE Create hos MIL

FE Create tester ut helt ny vinsjdrive i Grimstad hos Mechatronic Innovation Lab. Kitemill og FE Create ser på nye løsninger innen kraftelektronikk som har høyere virkningsgrad, er mer kompakt og k...

AO2A9884.jpg

9 april 2019 09:51

UMOE Mandal støtter Kitemill i produksjon av flydeler

De neste månedene vil UMOE Mandal støtte Kitemill i produksjon av flydeler i kompositt. UMOE Mandal er en av de større kompositt-produsentene i Norge og produserer hovedsakelig til maritim sektor. ...

Jon og Udo.jpg

13 desember 2018 14:36

Gjerde tiltrer som styreleder i Airborne Wind Europe

Airborne Wind Europe representerer interessene til høydevindindustrien, akademia og leverandørindustri. Den formidler pålitelig informasjon med høy kvalitet om høydevindkraft og samordner næringen ...

IMG_8007 liten.jpg

5 november 2018 23:15

Olje og Energiministeren besøker Kitemill på Lista

Olje og Energimenisteren Kjell-Børge Freiberg besøkte Kitemill på Lista sammen med Gisle Meininger Saudland for å lære mer om høydevindressurser og samarbeid om mulig ny norsk industri på Lista.

Ecorys Study Picture.jpg

25 oktober 2018 09:09

EU kommisjonen har publisert en studie om høydevind

Høsten 2018 lanserte EU en studie om høydevindsindustrien. Kitemill har bidratt med underlag til studien som skal gi EU innsikt i hva tiltak som vil være viktigst for å løfte høydevind som ny ene...

2d3745f0529994e9baf2b1926c66d26a945cfd42.jpg

5 oktober 2018 15:02

Kitemill omtalt som mulig industrieventyr på Stortinget

Kitemill ble torsdag 10. november 18 omtalt av Gisle Meininger Sudland som fra FRP og som er medlem av Energi og Miljøkommiteen. Sudland peker på at Kitemill kan bli til et industrieventyr.

Team.jpg

Kitemill teamet; fra venstre Christer Svenkerud, Sture Smidt, Frank Olav (besøkende), Thomas Hårklau, Tallak Tveide, Stig Magne Olsen, Lode Carnel og Jo Grini

Er du en dyktig ingeniør?

Ledige stillinger

Vi søker etter nye medarbeidere. Les mer under kontakt.

 

Les mer