HØYDEVINDKRAFT

FORNYBAR ENERGI

 

KITEMILL leverer et teknologisk gjennombrudd ved å introdusere vindenergiteknologi som bruker sterkere og mer konsistent vind i høyden (500 til 1500 meter).


Vår løsning reduserer den langsiktige marginalkostnaden med 50% fordi den sparer 90% av materialene samtidig som den produserer flere fullasttimer.


Vindkraft blir viktigere med vår løsning da det geografiske markedet for lønnsom vindkraft øker betydelig

 

Nyheter

200915 Otto.jpg

15 september 2020 15:27

Ny kvalitetsleder med lang ledererfaring fra Avinor

Otto de Besche er Kitemills nye kvalitetsleder, med ansvar for selskapets kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Han har over 40 års erfaring fra lufttrafikktjenesten. Han satt i Avinorkonsernets str...

IEA TEM102.png

11 august 2020 09:17

IEA setter fokus på vind i stor energikonferanse

Det Internasjonale energibyrået (IEA) setter nå et skarpt fokus på vindenergi i en stor konferanse som arrangeres digitalt 23. og 24.september 2020. På landingssiden til konferansen er det brukt et...

50015711338_d05ebca9c3_c.jpg

18 juni 2020 15:24

Innovasjon Norge direktøren trakk fram Kitemill i tale

I den årlig innovasjonstalen som holdes av administrende direktør i Innovasjon Norge, trakk Håkon Haugli frem Kitemill som et av eksemplene på Norges fremtidige vekst.

Frederik Mowinckel-09.jpg

8 juni 2020 14:27

Investor og miljøaktivist Frederik W. Mowinckel - Kitemill er ledende innen fornybar energi

Den kjente forretningsmannen, fabrikkeieren, investoren og mentoren til en rekke selskaper innen miljøteknologi og fornybar energi, Frederik W. Mowinckel er klar i sin tale når han omtaler Kitemill...

Trond Hammerstad - hovudbilete.jpg

4 juni 2020 08:59

Den kjente flybyggeren Trond Hammerstad ansatt i Kitemill

- Stillingen i Kitemill er midt i blinken for meg. Det er jo dette jeg har arbeidet med helt siden guttedagene, sier den kjente modellflybyggeren Trond Hammerstad. Han ble ansatt i Kitemill 1.mai 2...

JonWulffPedersen_justert.png

5 mai 2020 08:33

- Kitemill er blant de førende som vil supplere vindmølleenergi

- Vindkraften er kommet for å bli. Den er fornybar, ren, miljøvennlig og trygger vår felles klode. I snart 50 år har vindmøller blitt støttet massivt av myndigheter i enkelte land. Nå er tiden inn...

 

 

 

EU-flag lite.png

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 881193.

Team.jpg

Kitemill teamet; fra venstre Christer Svenkerud, Sture Smidt, Frank Olav (besøkende), Thomas Hårklau, Tallak Tveide, Espen Oland, Stig Magne Olsen, Lode Carnel og Jo Grini

Er du en dyktig ingeniør?

Ledige stillinger

Vi søker etter nye medarbeidere. Les mer under kontakt.

 

Les mer

 

 

 

 

 

 

KI_sv.png
NHVoss_sv.png
AWE_sv.png
NorweaSV.png