HØYDEVINDKRAFT

FORNYBAR ENERGI

 

KITEMILL leverer et teknologisk gjennombrudd ved å introdusere vindenergiteknologi som bruker sterkere og mer konsistent vind i høyden (300 til 1500 meter).


Vår løsning reduserer den langsiktige marginalkostnaden med 50% fordi den sparer 90% av materialene samtidig som den produserer flere fullasttimer.


Vindkraft blir viktigere med vår løsning da det geografiske markedet for lønnsom vindkraft øker betydelig

 

Nyheter

EUInnovationFund122MEUR.png

29 juli 2021 20:47

EUs INNOVASJONSFOND MED 33,4 MILLIONER TIL KITEMILL

EUs Innovasjonsfond har bevilget 3,35 MEUR til det norske selskapet Kitemill. Pengene går inn i et prosjekt der Kitemill skal videreutvikle satsingen på vind-energiteknologi, ved bruk av kiter som ...

210506 ListaTest.jpg

6 mai 2021 21:04

OPP-SKALERING AV KITEMILL - NYE EIERE, SMARTE OG FRISKE PENGER

Kitemill AS fortsetter sin innsats for å ytterligere konsolidere kunnskap, IP og patenter knyttet til høydevindteknologi. Etter vellykket oppkjøp av Kite Power Systems (KPS) eiendeler, har Kitemill...

GreenFlyway1.jpg

4 april 2021 20:59

Avtale med Green Flyway kan utvide Kitemills markedsområde

Kitemill og Green Flyway har inngått en avtale som har et felles mål om å gjøre Green Flyway til en arena for å demonstrere og utvikle Kitemills høydevindsteknologi. Dette skal i første omgang skje...

20201215_141342 redigert.jpg

25 desember 2020 09:30

Passerte 125 flyginger i 2020

Etter at Kitemills kite nummer 5 i KM1-serien ”Spark 5” fullførte sin første flyging i midten av desember, har selskapet gjennomført over 125 flyginger over Lista i 2020. Nummer 4 i KM1-serien - "S...

20201106_144144.jpg

28 november 2020 21:27

Fartskontroll av luftrommet over Lista

I midten av november 2020 startet doktorgradsstudenten Jan Markus Diesel med å måle hastigheten på vinden over Lista basert på LIDAR-målinger. Lidar er i utgangspunktet samme teknologien som styrer...

DavidAinsworth 7.jpg

23 oktober 2020 15:43

- Kitemill er virkelig bransjeledende

Den høyt respekterte høydevind (AWE) eksperten David Ainsworth er nå seniorrådgiver for Kitemill. Bedriftens daglige leder, Thomas Hårklau, er veldig fornøyd med at David Ainsworth nå er en del av ...

 

 

 

EU-flag lite.png

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 881193.

Team.jpg

Kitemill teamet; fra venstre Christer Svenkerud, Sture Smidt, Frank Olav (besøkende), Thomas Hårklau, Tallak Tveide, Espen Oland, Stig Magne Olsen, Lode Carnel og Jo Grini

Er du en dyktig ingeniør?

Ledige stillinger

Vi søker etter nye medarbeidere. Les mer under kontakt.

 

Les mer

 

 

 

 

 

 

KI_sv.png
NHVoss_sv.png
AWE_sv.png
NorweaSV.png