HØYDEVINDKRAFT

FORNYBAR ENERGI

 

KITEMILL leverer et teknologisk gjennombrudd ved å introdusere vindenergiteknologi som bruker sterkere og mer konsistent vind i høyden (500 til 1500 meter).


Vår løsning reduserer den langsiktige marginalkostnaden med 50% fordi den sparer 90% av materialene samtidig som den produserer flere fullasttimer.


Vindkraft blir viktigere med vår løsning da det geografiske markedet for lønnsom vindkraft øker betydelig

 

Team.jpg

Kitemill teamet; fra venstre Christer Svenkerud, Sture Smidt, Frank Olav (besøkende), Thomas Hårklau, Tallak Tveide, Espen Oland, Stig Magne Olsen, Lode Carnel og Jo Grini

Er du en dyktig ingeniør?

Ledige stillinger

Vi søker etter nye medarbeidere. Les mer under kontakt.

 

Les mer

 

 

 

 

EU-flag lite.png

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 881193.

 

 

 

Medlem av:

KI_sv.png
NHVoss_sv.png
AWE_sv.png
NorweaSV.png